Thông tư 134/2014/TT-BTC gia hạn thời hạn nộp thuế, hoàn thuế GTGT với thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Thông tư 134/2014/TT-BTC gia hạn thời hạn nộp thuế, hoàn thuế GTGT với thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Thông tư 134/2014/TT-BTC gia hạn thời hạn nộp thuế, hoàn thuế GTGT với thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Thông tư 134/2014/TT-BTC gia hạn thời hạn nộp thuế, hoàn thuế GTGT với thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư đã được cachlambanhflan.net cập nhật trong bài viết này. Đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé!

Thuế – Tags: Thông tư 134/2014/TT-BTC

  • Công Văn 4526/TCT-KK 2019 thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

  • Chỉ thị 04/CT-BTC 2018 về quản lý nợ, cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế

  • Công văn 1149/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phạt chậm nộp thuế

  • Công Văn 4715/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu

  • Công văn 1119/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng

  • Thông tư 160/2016/TT-BTC phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

  • Công Văn 4975/TCT-CS 2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

You May Also Like

More From Author