Tải ngay quyết định 22/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý đường đô thị tỉnh Vĩnh Long

Tải ngay quyết định 22/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý đường đô thị tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý đường đô thị tỉnh Vĩnh Long sẽ được cachlambanhflan.net cập nhật trong bài viết này. Quy định này áp dụng với mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi tham gia các hoạt động có liên quan đến hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý đường đô thị tỉnh Vĩnh Long đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và đừng quên chia sẻ bài viết này đến những người thân yêu của mình nha! Thân Ái!

Giao Thông – Tags: Quyết định 22/2016/QĐ-UBND

  • Công Văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái

  • Thông tư 06/2019/TT-BGTVT nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

  • Quyết Định 4392/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành

  • Thông Tư 84/2014/TT-BGTVT đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ

  • Tải nhanh thông tư 01/2016/TT-BGTVT Chương trình an ninh hàng không

  • Công văn 2604/CHHVN-CTHH về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông

  • Thông tư 39/2017/TT-BGTVT sửa quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

You May Also Like

More From Author