Quyết định 5190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 – 2015

Quyết định 5190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 – 2015

Quyết định 5190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 – 2015. Nếu các bạn quan tâm đến vấn đề này thì hãy cùng nhau theo dõi bài viết này. Cùng theo dõi nhé!

Quyết định 5190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 – 2015 đầy đủ và chính xác nhất. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết đặc sắc hơn nữa nha!

Chính Sách – Tags: Quyết định 5190/QĐ-UBND

  • Thông tư 23/2016/TT-BTC sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

  • Nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

  • Thông tư 92/2010/TT-BQP Dự án trí thức trẻ tình nguyện đến các Khu Kinh tế Quốc phòng

  • Quyết Định 272/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt đề án quy hoạch phát triển thương mại vùng đồng bằng sông hồng

  • Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

  • Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

  • Nghị định 136/2013/NĐ-CP sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

You May Also Like

More From Author