Quyết Định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên quy định trách nhiệm quản lý công trình xây dựng

Quyết Định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên quy định trách nhiệm quản lý công trình xây dựng

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên quy định trách nhiệm quản lý công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết dưới đây nhé.

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên Quy định trách nhiệm quản lý công trình xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017. Các cơ quan đoàn thể có trách nhiệm thi hành.

Xây Dựng – Tags: Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên

 • Quyết định 32/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

 • Quyết định 836/QĐ-BXD 2019 Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

 • Quyết Định 59/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

 • Quyết Định 15/2019/QĐ-UBND Bình Phước Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng

 • Quyết Định 30/2019/QĐ-UBND Hồ Chí Minh quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng

 • Quyết Định 217/QĐ-BXD 2019 Chỉ dẫn kỹ thuật Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn

 • Quyết Định 398/QĐ-BXD 2019 giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản ổn định

 • Quyết Định 07/2018/QĐ-UBND Yên Bái Quy định nội dung về cấp giấy phép xây dựng

 • Quyết Định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 4451:2012 – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế nhà ở

 • Thông Tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

 • Thông Tư 08/2018/TT-BXD về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài

 • Quyết Định 5083/QĐ-UBND của UBND HCM về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Z756

 • Quyết định 30/2018/QĐ-UBND Thanh Hóa Phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng

You May Also Like

More From Author