Công văn 4116/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018

Công văn 4116/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018

Công văn 4116/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018 sẽ được chúng tôi cập nhật trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi ngay nhé!

Công văn 4116/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Cảm ơn đã theo dõi bài viết của chúng tôi nhé!

Giáo Dục – Tags: Công văn 4116/BGDĐT-CNTT

  • Quyết định 5417/QĐ-UBND Hà Nội 2018 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

  • Quyết định 176/2011/TT-BQP về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

  • Thông Tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

  • Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp

  • Thông Tư 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi quy chế tuyển sinh trung cấp cao đẳng

  • Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến

  • Thông Tư 17/2011/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn hiệu trưởng mầm non

You May Also Like

More From Author