Thông tư 28/2013/TT-NHNN xử lý tiền giả, tiền nghi giả

Thông tư 28/2013/TT-NHNN xử lý tiền giả, tiền nghi giả

Thông tư 28/2013/TT-NHNN xử lý tiền giả, tiền nghi giả sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý độc giả trong bài viết này. Đây là một vấn đề được mọi người vô cùng quan tâm. Thông tư này quy định việc thu giữ tiền giả; tạm thu giữ tiền nghi giả; giám định tiền giả, tiền nghi giả; đóng dấu tiền giả; đóng gói, giao nhận, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giả trong ngành ngân hàng.Cùng nhau theo dõi nha các bạn!

Thông tư 28/2013/TT-NHNN xử lý tiền giả, tiền nghi giả đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé! Thân Ái!

Tài Chính – Tags: Thông tư 28/2013/TT-NHNN

  • Thông Tư 52/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC, Thông tư 108/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

  • Thông Tư 128/2018/TT-BTC giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại ngân hàng thương mại

  • Quyết định 813/QĐ-NHNN về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/03/2017 của Chính phủ

  • Nghị Định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  • Thông Tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

  • Thông Tư 111/2018/TT-BTC phát hành, thanh toán công cụ nợ của Chính phủ trong nước

  • Thông tư 42/2016/TT-NHNN về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

You May Also Like

More From Author