Thông tư 02/2016/TT-BNV tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp

Thông tư 02/2016/TT-BNV tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp

Thông tư 02/2016/TT-BNV tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp sẽ được chúng tôi cập nhật trong bài viết này. Thông tư này hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở địa phương, gồm: Tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử của các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện trước ngày bầu cử, trong ngày bầu cử và sau ngày bầu cử. Hãy cùng nhau theo dõi ngay nhé!

 

Thông tư 02/2016/TT-BNV tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết hấp dẫn nhất nhé các bạn! Thân Ái!

Hành Chính – Tags: Thông tư 02/2016/TT-BNV

  • Quyết định 2032/QĐ-BKHĐT 2018 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính 2019

  • Quyết Định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008

  • Quyết định 3169/QĐ-UBND HCM 2019 quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND

  • Quyết Định 1461/QĐ-BGDĐT 2019 thực hiện Đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính

  • Công Văn 5420/LĐTBXH-VP 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019

  • Quyết Định 22/2019/QĐ-UBND Bình Dương thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc

  • Quyết định 19a/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

You May Also Like

More From Author