Thông Tư 36/2012/TT-BGDĐT về cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

Thông Tư 36/2012/TT-BGDĐT về cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT về cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số quy định việc dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên dạy tiếng dân tộc thiếu số cần bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng miền núi. Cùng theo dõi nội dung cơ bản dưới đây nhé.


Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT về cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số áp dụng đối với các đại học sư phạm, đại học có khoa sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, các cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ dạy học tiếng dân tộc thiểu số và tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư có hiệu lực ban hành kể từ ngày kí, chính vì vậy các tổ chức, cá nhân cần nắm rõ và thực hiện.

Giáo Dục – Tags: Thông Tư 36/2012/TT-BGDĐT

 • Thông Tư 06/2019/TT-BGDĐT Quy tắc ứng xử trong trường mầm non, giáo dục phổ thông

 • Thông Tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non

 • Thông Tư 09/2017/TT-BGDĐT điều kiện mở ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

 • Thông tư 07/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông

 • Thông tư 40/2018/TT-BLĐTBXH kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật, ngôn ngữ

 • Thông Tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp

 • Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT tiêu chuẩn chức danh và lương giáo vụ trường chuyên, trường nội trú

 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

 • Tải ngay Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

 • Quyết Định 549/QĐ-TTG về việc phê duyệt đề án tổng thể xây dựng trường Luật HN và trường Đại học Luật HCM

 • Thông báo 145/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại Hội nghị giao ban dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

 • Thông Tư 28/2017/TT-BGDĐT quy định về xét thăng hạng chức danh của giáo viên mầm non, phổ thông công lập

 • Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH về bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy sơ cấp

You May Also Like

More From Author