Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

Thông tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân quy định việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Dưới đây là những thông tin chi tiết, mời quý độc giả tham khảo nhé.

Thông tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012. Các cơ quan đoàn thể có trách nhiệm thi hành.

Xuất-Nhập Khẩu – Tags: Thông tư 28/2012/TT-BCT

  • Thông Tư 48/2018/TT-BYT dược liệu; chất chiết từ dược liệu, tinh dầu được xác định mã số hàng hóa

  • Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

  • Công Văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu

  • Thông Báo 5791/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Acid Nitric HNO3 68% min

  • Thông Báo 841/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Natri silicat

  • Thông Báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR

  • Nghị Định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

  • Công Văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu

  • Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

  • Công Văn 3572/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Haicneal

You May Also Like

More From Author