Sắc Lệnh Cử Ông Trần Dụ Châu Giữ Chức Cục Trưởng Cục Quân Nhu Bộ Quốc Phòng

Sắc Lệnh Cử Ông Trần Dụ Châu Giữ Chức Cục Trưởng Cục Quân Nhu Bộ Quốc Phòng

Dưới đây là toàn văn sắc lệnh cử ông Trần Dụ Châu giữ chức Cục trưởng Cục quân nhu Bộ quốc phòng, mời các bạn cùng tham khảo nhé.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 36 NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25 tháng 3 năm 1946 tổ chức Bộ Quốc phóng,

Chiểu sự nhu cầu hiện thời,

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính y hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Cử ông Trần Dụ Châu, nguyên ngạch thanh tra hành chính sở Hoả xa, sang chức Cục trưởng Cục Quân nhu Bộ Quốc phòng.

Điều thứ 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Sắc lệnh cử ông Trần Dụ Châu giữ chức Cục trưởng Cục quân nhu Bộ quốc phòng được ban hành năm 1947. Ông Trần Dụ Châu nắm vững và thực hiện theo đúng quy định. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau.

Lĩnh Vực Khác – Tags: Sắc Lệnh Cử Ông Trần Dụ Châu Giữ Chức Cục Trưởng Cục Quân Nhu Bộ Quốc Phòng

  • Sắc Lệnh Cử Ông Trần Dụ Châu Giữ Chức Cục Trưởng Cục Quân Nhu Bộ Quốc Phòng

  • Pháp Lệnh Hợp Đồng Kinh Tế

  • Tìm hiểu về Pháp Lệnh Thi Hành Án Phạt Tù

You May Also Like

More From Author