Quyết định 176/2011/TT-BQP về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Quyết định 176/2011/TT-BQP về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Quyết định 176/2011/TT-BQP về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mục đích bồi dưỡng những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc phòng – an ninh (QP-AN), kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QP-AN, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Hãy cùng nhau theo dõi ngay nhé!

Quyết định 176/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết hữu ích hơn nhé!

Giáo Dục – Tags: Quyết định 176/2011/TT-BQP

  • Thông Tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

  • Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp

  • Thông Tư 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi quy chế tuyển sinh trung cấp cao đẳng

  • Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến

  • Thông Tư 17/2011/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn hiệu trưởng mầm non

  • Quyết Định 388/QĐ-BGDĐT 2019 Quy chế Quản lý xử lý tài liệu điện tử

  • Chỉ Thị 1737/CT-BGDĐT 2018 tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo

You May Also Like

More From Author