Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai về tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT Đồng Nai

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai về tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT Đồng Nai

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai về tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT Đồng Nai đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm cả các trường Cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh. Cùng nhau theo dõi nhé!

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai về tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT Đồng Nai đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết ấn tượng nhé! Thân Ái!

Giáo Dục – Tags: Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai

  • Quyết định 517/QĐ-BTP 2019 kiểm tra việc ban hành văn bản lĩnh vực giáo dục

  • Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT 2016 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

  • Kế hoạch 270/KH-BGDĐT năm 2018 Đào tạo giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

  • Quyết định 33/QĐ-BCĐXHHT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập

  • Tải ngay quyết định 1131/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Sơn La

  • Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH Quy chế công tác học sinh sinh viên trường trung cấp, cao đẳng

  • Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1

You May Also Like

More From Author