Quyết Định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết Định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhằm hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Mời quý độc giả cùng tham khảo cụ thể nhé.

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành, có thắc mắc về nội dung, chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng. cachlambanhflan.net luôn đồng hành cùng bạn, chia sẻ những thông tin pháp luật thuộc các lĩnh vực nhé.

Khoa Học – Tags: Quyết định 29/2016/QĐ-UBND

  • Quyết Định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí nhiệm vụ KHCN

  • Quyết Định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  • Quyết Định 47/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quản lý các nhiệm vụ khoa học sử dụng ngân sách

  • Thông Tư 17/2018/TT-BKHCN điều kiện, hình thức thi xét thăng hạng viên chức khoa học công nghệ

  • Thông Tư 08/2017/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

  • Thông Tư 10/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn về dầu nhờn động cơ đốt trong

  • Quyết Định 47/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quản lý các nhiệm vụ khoa học sử dụng ngân sách

  • Chỉ Thị về việc đề phòng xử lý khắc phục ảnh hưởng của Sự cố năm 2000 trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

  • Thông Tư 08/2017/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

You May Also Like

More From Author