Quyết định 163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025

Quyết định 163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025

Hôm nay cachlambanhflan.net sẽ chia sẻ đến quý độc giả bài viết quyết định 163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025. Mục tiêu của quyết định là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Nếu các bạn quan tâm thì hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Quyết định 163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết hấp dẫn nhất nhé! Thân Ái!

Giáo Dục – Tags: Quyết định 163/QĐ-TTg

  • Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Năm 2013

  • Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường trung cấp

  • Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai về tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT Đồng Nai

  • Quyết định 517/QĐ-BTP 2019 kiểm tra việc ban hành văn bản lĩnh vực giáo dục

  • Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT 2016 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

  • Kế hoạch 270/KH-BGDĐT năm 2018 Đào tạo giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

  • Quyết định 33/QĐ-BCĐXHHT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập

You May Also Like

More From Author