Quyết Định 441/QĐ-TTg 2017 Dự án Trụ sở Đại diện phía Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Quyết Định 441/QĐ-TTg 2017 Dự án Trụ sở Đại diện phía Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Quyết định 441/QĐ-TTg 2017 Dự án Trụ sở Đại diện phía Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được ban hành nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Dưới đây là nội dung cụ thể của quyết định, mời quý độc giả cùng tham khảo.

Quyết định 441/QĐ-TTg 2017 Dự án Trụ sở Đại diện phía Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được trích dẫn chi tiết trên đây. cachlambanhflan.net luôn chia sẻ những thông tin pháp luật, thông tư, quyết định, nghị quyết thuộc các lĩnh vực, mời quý độc giả tham khảo nhé.

Đầu Tư – Tags: Quyết định 441/QĐ-TTg 2017

  • Quyết Định 441/QĐ-TTg 2017 Dự án Trụ sở Đại diện phía Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

  • Cập nhật Nghị Định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  • Nghị Định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

  • Nghị Định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sng các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh

  • Nghị Định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  • Nghị Định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  • Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

  • Nghị Định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sng các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh

  • Nghị Định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  • Nghị Định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

You May Also Like

More From Author