Quyết Định 2101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

Quyết Định 2101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

Quyết định 2101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 nhằm bảo đảm Vinacafe có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên cơ sở năng suất, chất lượng. Cùng cập nhật ngay toàn văn quyết định này nhé.

Quyết định 2101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 được ban hành chi tiết nhất trên đây, các cấp ủy, thành phố liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Doanh Nghiệp – Tags: Quyết Định 2101/QĐ-TTg

 • Quyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Ea Bá thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng quản lý tạm trú người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

 • Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về quản lý Nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tỉnh Bạc Liêu

 • Quyết Định 2101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh phối hợp giữa các cơ quan trong hỗ trợ xúc tiến đầu tư

 • Quyết định 2133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam

 • Nghị Định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã

 • Công Văn 765/TTg-ĐMDN năm 2018 Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng

 • Nghị Định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh phối hợp giữa các cơ quan trong hỗ trợ xúc tiến đầu tư

 • Nghị Quyết 73/NQ-CP 2019 triển khai thực hiện chính sách về vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

 • Nghị Định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Quyết định 2133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam

 • Công văn 54/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc lĩnh vực hoạt động kinh doanh

You May Also Like

More From Author