Quyết định 246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

Quyết định 246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

Quyết định 246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Cùng theo dõi bài viết này của chúng tôi ngay bây giờ nhé!

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn Quyết định 246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng và đừng ngần ngại chia sẻ bài viết này của chúng tôi nhé! Thân Ái!

Y Tế – Tags: Quyết định 246/QĐ-TTg

  • Quyết định 442/QĐ-QLD 2018 ban hành Danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 162

  • Quyết định 511/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 151

  • Quyết định 360/QĐ-BYT 2019 TTHC mới ban hành, sửa đổi lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS

  • Thông tư 19/2012/TT-BYT về công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

  • Quyết định 27/2018/QĐ-UBND Hải Phòng Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

  • Quyết định 520/QĐ-QLD 2018 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

  • Công Văn 21731/QLD-ĐK 2018 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

You May Also Like

More From Author