Quyết định 2477/QĐ-BYT về việc về việc ban hành đào tạo chuyên ngành y học cho y sỹ

Quyết định 2477/QĐ-BYT về việc về việc ban hành đào tạo chuyên ngành y học cho y sỹ

Quyết định 2477/QĐ-BYT về việc về việc ban hành đào tạo chuyên ngành y học cho y sỹ đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và chia sẻ ngay bây giờ nhé các bạn!

Giáo Dục – Tags: Quyết định 2477/QĐ-BYT

  • Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT về việc Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học

  • Quyết Định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

  • Quyết định 2476/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình đào tạo chuyên ngành Y học cổ truyền

  • Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

  • Quyết định 61/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  • Thông Tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng

  • Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy giáo dục quốc phòng và an ninh

You May Also Like

More From Author