Quyết định 4939/QĐ-BYT 2016 Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

Quyết định 4939/QĐ-BYT 2016 Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

Quyết định 4939/QĐ-BYT 2016 Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mục tiêu của quyết định này là thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công hàng năm nhằm xác định chỉ số và mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Nắm bắt mong muốn của người dân để xây dựng các biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Cùng nhau theo dõi nhé!

Trên đây chúng tôi chia sẻ đến cho các bạn Quyết định 4939/QĐ-BYT 2016 Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công đầy đủ nhất. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết hấp dẫn nhất nhé các bạn! Thân Ái!

Y Tế – Tags: Quyết định 4939/QĐ-BYT 2016

  • Thông Tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi quy định giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  • Thông tư 14/2019/TT-BYT sửa đổi giá tối đa khi khám, chữa bệnh không có BHYT

  • Công văn 4968/BYT-VPB1 2018 đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

  • Công văn 5219/BHXH-CSYT 2018 hướng dẫn bổ sung Công văn 4996/BHXH-CSYT và các văn bản liên quan đến KCB BHYT

  • Quyết định 1426/QĐ-BYT 2016 về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh

  • Công văn 17064/QLD-ĐK 2019 đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

  • Thông Tư 20/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Dược và thuốc phải kiểm soát đặc biệt

You May Also Like

More From Author