Quyết Định 2570/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị hỗ trợ cho những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng

Quyết Định 2570/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị hỗ trợ cho những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng

Quyết định 2570/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều trị hỗ trợ cho những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng ban hành hỗ trơ cán bộ y tế trong quá trình chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 2570/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ NHỮNG TRƯỜNG HỢP TĂNG MEN GAN TRONG CỘNG ĐỒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng chuyên môn Xây dựng Hướng dẫn điều trị hỗ trợ những trường hợp có men gan tăng trong cộng đồng tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 04/6/2012;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn điều trị hỗ trợ những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng.

Điều 2. Hướng dẫn điều trị hỗ trợ những trường hợp có men gan tăng trong cộng đồng áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước và tư nhân.

Điều 3. Quyết định này bổ sung Quyết định số 1454/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 04/5/2012; và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ NHỮNG TRƯỜNG HỢP TĂNG MEN GAN TRONG CỘNG ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2570 ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Nhằm giảm thiểu tỉ lệ mắc bệnh, tái phát và tử vong liên quan đến Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, công tác giám sát các ca bệnh, điều trị hỗ trợ những trường hợp có men gan tăng nhưng chưa có tổn thương da trong cộng đồng cần được triển khai theo các nội dung sau:

1. Khảo sát, xét nghiệm định kỳ 2 tháng một lần để xác định những trường hợp có men gan tăng trong cộng đồng thuộc xã Ba Điền và các vùng lân cận thuộc huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Xét nghiệm HbsAg, anti-HCV đối với những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng

3. Những trường hợp có men gan tăng dưới 2 lần giá trị bình thường cần được điều trị hỗ trợ và theo dõi, cụ thể:

a) Ăn uống: Hợp vệ sinh, không ăn gạo mốc, không uống rượu, sử dụng nguồn nước sạch.

b) Nghỉ ngơi

c) Các vitamin và khoáng chất

d) Thuốc bổ gan: Fortec và hoặc Boganic

đ) Không dùng các thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nam và các thuốc gây độc đối với gan

e) Đi giầy dép bảo vệ

4. Trường hợp có diễn biến bất thường, men gan tăng hơn 2 lần giá trị bình thường cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

5. Những trường hợp có men gan tăng trên 5 lần cần hội chẩn và đưa vào điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Quyết định 2570/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị hỗ trợ cho những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng được trích dẫn toàn văn trên đây, mời quý độc giả đón đọc nhé.

Y Tế – Tags: Quyết Định 2570/QĐ-BYT

 • Quyết định 6193/QĐ-BYT 2018 Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018-2019

 • Quyết định 185/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 19 thuốc nước ngoài được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 82

 • Quyết định 5083/QĐ-BYT 2017 kỹ thuật phun mù nóng trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết

 • Quyết Định 943/QĐ-LĐTBXH 2019 về kế hoạch mua sắm tài sản 2019

 • Công văn 3691/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và Quyết định 3638/QĐ-BYT

 • Quyết định 1125/QĐ-TTg 2017 Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020

 • Quyết định 1067/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phòng, chống lao tỉnh Bình Dương

 • Quyết Định 303/QĐ-QLD về 141 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng kí lưu hành tại Việt Nam

 • Quyết định 1303/QĐ-BYT 2016 về các bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh

 • Quyết định 4939/QĐ-BYT 2016 Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

 • Thông Tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi quy định giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 • Thông tư 14/2019/TT-BYT sửa đổi giá tối đa khi khám, chữa bệnh không có BHYT

 • Công văn 4968/BYT-VPB1 2018 đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

 • Công văn 5219/BHXH-CSYT 2018 hướng dẫn bổ sung Công văn 4996/BHXH-CSYT và các văn bản liên quan đến KCB BHYT

You May Also Like

More From Author