Quyết Định 1711/QĐ-BTNMT 2019 dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2019

Quyết Định 1711/QĐ-BTNMT 2019 dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2019

Toàn văn quyết định 1711/QĐ-BTNMT 2019 dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2019 được cập nhật chi tiết dưới đây, mời quý độc giả cùng tham khảo. Những tổ chức, cơ sở, người liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG CẤP BỘ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 1711/QĐ-BTNMT ngày 9 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị tính: đồng

Số

hiệu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gói thầu số 01: “Mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường”

2.959.315.000

Quản lý nhà nước, Các hoạt động kinh tế, Sự nghiệp bảo vệ Môi trường, Nguồn thu phí, lệ phi được để lại, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đầu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2019

Trọn gói

3 tháng

Tổng cộng

2.959.315.000

Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, ba trăm mười lăm nghìn đồng chẵn./.

Quyết định 1711/QĐ-BTNMT 2019 dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2019 trên đây đã hướng dẫn cụ thể cách thực hiện. cachlambanhflan.net luôn đồng hành cùng bạn, chia sẻ những thông tin pháp luật hay, mời các bạn cùng tham khảo.

Đấu Thầu –

  • Quyết Định 1711/QĐ-BTNMT 2019 dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2019

  • Thông Tư 04/2019/TT-BKHĐT đào tạo, thi sát hạch cấp chứng chỉ đấu thầu

You May Also Like

More From Author