Quyết định 1378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Quyết định 1378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Quyết định 1378/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Hy vọng bài viết này của chúng tôi sẽ giúp các bạn thêm hiểu biết về pháp luật nước ta. Cùng nhau theo dõi ngay nhé!

Quyết định 1378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết này nhé!

Hành Chính – Tags: Quyết định 1378/QĐ-BTC

  • Nghị Định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính

  • Thông tư 13/2014/TT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

  • Thông Tư 01/2019/TT-BNV quy trình xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

  • Quy Định 102-QĐ/TW năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

  • Hướng Dẫn 26-HD/BTCTW 2019 nội dung Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng các cấp

  • Quyết Định 1099/QĐ-BTC 2019 Quy chế chi tiêu nội bộ của Bộ Tài chính

  • Chỉ thị 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên

You May Also Like

More From Author