Quyết Định 5036/QĐ-BCT về việc chuyển Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp về trực thuộc Bộ Công Thương

Quyết Định 5036/QĐ-BCT về việc chuyển Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp về trực thuộc Bộ Công Thương

Quyết định 5036/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chuyển Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp thuộc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương được ban hành năm 2014. Dưới đây là nội dung chi tiết quyết định.

Quyết định 5036/QĐ-BCT về việc chuyển Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp về trực thuộc Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày ký. cachlambanhflan.net chia sẻ những văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực, mời quý độc giả tham khảo.

Cơ Cấu-Tổ Chức – Tags: Quyết Định 5036/QĐ-BCT

 • Quyết Định 11/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết Định 110/2007/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ Hàng không

 • Quyết Định 1529/1999/QĐ-BYT về việc ban hành bản Quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền

 • Quyết Định 16/QĐ-TTg năm 2018 về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020

 • Quyết Định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội

 • Quyết Định 44/2018/QĐ-TTg chức năng, cơ cấu của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Quyết Định 297/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan,trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

 • Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ BHXH

 • Quyết Định 42/2016/QĐ-UBND Yên Bái ban hành Quy định cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL Yên Bái

 • Quyết Định 31/2015/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở TNMT

 • Quyết Định 35/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 • Quyết Định 18/2016/QĐ-UBND về thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh

 • Quyết Định 20/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp về cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

 • Hướng Dẫn 1360/HD-TLĐ Thực hiện quy chế dân chủ ở công sở tại nơi làm việc

You May Also Like

More From Author