Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số

Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số

Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số. Hãy cùng tìm hiểu nội dung được sửa đổi như thế nào qua bài viết mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé!

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 10 CỦA PHÁP LỆNH DÂN SỐ

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 08/2008/PL-UBTVQH12
NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011);

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11.

Điều 1. Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số năm 2003 như sau:

“Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

  1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;
  2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;
  3. Bảo vệ sức khoẻ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2009.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Trọng

Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số trên đây mong rằng đã giúp bạn hiểu rõ hơn. Hãy tải file về máy để làm tài liệu tham khảo nhé!

Chính Sách – Tags: Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12

  • Công văn 3304/LĐTBXH-BĐG 2019 tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019

  • Nghị định 164/2018/NĐ-CP kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội; kinh tế – xã hội với quốc phòng

  • Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Chương trình xây dựng nông thôn mới 2016-2020

  • Quyết định 1679/QĐ-TTg 2019 phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

  • Công văn 5416/UBND-TH Hà Nội 2019 triển khai Kế hoạch các hoạt động trước, trong và sau Tết

  • Thông tư 25/2014/TT-BLĐTBXH về xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

  • Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

You May Also Like

More From Author