Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội

Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội

Đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội dành cho Cán bộ, công chức, đối tượng chính sách được vay vốn để mua nhà ở xã hội cần chuẩn bị hồ sơ vay vốn. Hãy cùng tham khảo cách viết đơn để giúp bạn nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vay vốn.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMẫu số 01/NƠXHKhách hàng lập 01 liên gửi  NH

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Kính gửi: Chi nhánh (Phòng giao dịch) NHCSXH tỉnh (huyện)………………….

Họ và tên người vay vốn: (1)………………………………..…..Ngày, tháng, năm sinh:………./………../………..

Dân tộc: …………………………………..Giới tính:  Nam        Nữ   

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ quân nhân/Thẻ căn cước công dân số:

……………………………………………………….Ngày cấp:………/………./……….….Nơi cấp:…………………………………………

Địa chỉ đăng ký cư trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế cá nhân (nếu có)……………………………………………….Điện thoại………………………………………………………

Thuộc đối tượng:  (2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

          1. Mục đích vay vốn: (3)………………………………………………………………………………………………………………………………

          2. Tổng số vốn thực hiện: …………………………………..……………….đồng, trong đó:

– Vốn tự có: ……………………………………………………. đồng.

          – Đề nghị Ngân hàng cho vay số tiền: ……………………… ………………………………đồng.

          – Thời hạn vay: (4)….….tháng; Trả gốc và lãi: hàng tháng.

3. Phương án gửi tiền tiết kiệm

– Sau khi ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH, tôi thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng là:…………………………..đồng. (Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………………….). Thời gian thực hiện gửi là …………………. tháng.

– Đề nghị NHCSXH ………………………………………………….mở tài khoản tiền gửi để tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc gửi tiền và trả nợ, lãi cho NHCSXH.

          4. Phương án trả nợ

          a) Nguồn vốn trả nợ

STTHọ và tênNghề nghiệp, tên cơ quan công tác (nếu có)Quan hệ với người vay vốnThu nhập/tháng (nghìn đồng)
1Nguyễn Văn ASố CMND:…. Người đứng tên vay vốn 
2Nguyễn Văn ASố CMND:…. Vợ 
3Nguyễn Văn CSố CMND:…. Con đẻ 
 
 Tổng cộng   

          b) Phương án trả nợ

Kết thúc thời gian ân hạn theo quy định, đề nghị NHCSXH trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi của tôi để thu nợ.

– Số tiền dùng để trả nợ gốc hàng tháng…………….……đồng

          – Tiền lãi được trả hàng tháng theo dư nợ thực tế, bắt đầu từ tháng sau tháng nhận tiền vay đầu tiên.

– Số tiền thu nhập hàng tháng dành để trả nợ, trả lãi được gửi vào tài khoản tiền gửi để Ngân hàng trích thu nợ và lãi.

          5. Cam kết

          – Tôi và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội tại các Tổ chức tín dụng khác, ngân hàng khác;

          – Chúng tôi thống nhất cử người đại diện vay vốn tại NHCSXH là Ông (bà)…………………………………….…….và sử dụng nguồn thu nhập của các thành viên trong hộ để trả nợ;

– Sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi cho NHCSXH đầy đủ, đúng hạn và thực hiện đúng các quy định của NHCSXH;

– Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

          Nếu không thực hiện đúng những lời cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./.

……….…, ngày …… tháng ……. năm ………

Các thành viên trong hộđủ 18 tuổi trở lên(Ký, ghi rõ họ tên) Người đề nghị vay vốn(Ký, ghi rõ họ tên) 

Hướng dẫn viết đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội

(1) – Tên người được cử đại diện vay vốn tại NHCSXH.
(2) – Đối tượng: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 (3) –  Ghi là mua nhà ở xã hội, ngoài ra có nếu có nhu cầu vay để thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới nhà để ở; cải tạo, sửa chữa nhà để ở thì ghi theo đúng mục đích vay.

(4) – Số tiền xin vay chia cho số tiền gốc trả nợ hàng tháng.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội mà cachlambanhflan.net cập nhật để bạn tham khảo cũng như viết cách viết đơn sao cho đúng với quy định. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo nhiều mẫu đơn khác tại đây nhé!

Biểu Mẫu – Tags: Đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội

 • [TẢI NGAY] Biểu mẫu đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • [PHỤ LỤC I-10] Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Công Nhận Hòa Giải Thành Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Về Việc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất

 • [PHỤ LỤC I-10] Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Mới Nhất

 • Mẫu Bản Khai Tình Hình Thân Nhân Liệt Sỹ Mới Nhất 2020

 • [Cập Nhật] Mẫu Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Làm Việc Tại Tổ Chức Nước Ngoài

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

You May Also Like

More From Author