Công văn 8839/NHNN-TTGSNH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại HDBank

Công văn 8839/NHNN-TTGSNH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại HDBank

Công văn 8839/NHNN-TTGSNH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại HDBank sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng chúng tôi theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết này của chúng tôi nhé các bạn!

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM
——————-

Số: 8839/NHNN-TTGSNH1

V/v: xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại HDBank

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————————–

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

– Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
– Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Kết luận thanh tra số 3214/KL-TTGSNH1 ngày 10/11/2011 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp xử lý HDBank như sau:

Cảnh cáo đối với tập thể Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và một số cá nhân gồm: bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hữu Đặng – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và ông Đào Duy Tường – Trưởng Ban kiểm soát về việc đã để hệ thống HDBank vi phạm trong việc chi hoa hồng môi giới tiền gửi tiết kiệm trái với quy định tại Khoản 21, Điều 4, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 07/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến HDBank vi phạm Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07/9/2011: huy động vốn vượt trần lãi suất 14%/năm đối với VND và 2%/năm đối với USD.

Yêu cầu HDBank thực hiện ngay một số việc sau:

2.1. Yêu cầu tập thể Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành kiểm điểm nghiêm túc đối với các vi phạm xảy ra tại HDBank.

2.2. Yêu cầu Hội đồng quản trị cách chức Phó Tổng Giám đốc và buộc thôi việc đối với ông Đàm Thế Thái.

2.3. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Điều hành HDBank xử lý trách nhiệm cá nhân đối với một số vị trí tại Hội sở chính và một số chi nhánh theo các hình thức sau:

a) Tại HDBank – Hội sở chính: Cách chức và buộc thôi việc đối với bà Trần Thu Hương – Trưởng phòng khách hàng cá nhân HDBank và bà Vũ Anh Thư – Trưởng bộ phận phi tín dụng thuộc Phòng tiếp thị và phát triển sản phẩm khách hàng cá nhân HDBank.

b) Tại HDBank chi nhánh Tân Bình

– Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Tôn Cẩm Thành;

– Cách chức, buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Hiển – Phó Giám đốc và bà Võ Thị Niêu – Phó phòng Kế toán;

– Buộc thôi việc đối với các cán bộ Hồ Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Kim Hương, Nguyễn Thu Trang, Đỗ Thị Kim Thúy, Trung Thụy Quỳnh Trâm.

c) Tại HDBank chi nhánh Vạn Hạnh

– Miễn nhiệm chức danh Giám đốc HDBank chi nhánh Vạn Hạnh đối với ông Nguyễn Lôi Vũ;

– Cách chức, buộc thôi việc đối với bà Lê Thị Thu Hà – Trưởng phòng giao dịch Lê Văn Sỹ và bà Phạm Ngọc Hạnh – Kiểm soát viên Phòng giao dịch Lê Văn Sỹ trực thuộc HDBank chi nhánh Vạn Hạnh.

d) Tại HDBank chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu

– Cảnh cáo, chuyển công tác khác đối với ông Nguyễn Văn Hiệu – Giám đốc HDBank chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu;

– Cách chức đối với bà Lê Thị Tuyết Anh – Trưởng Phòng kế toán, bà Huỳnh Kim Phụng – Kiểm soát viên HDBank chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu.

2.4. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Điều hành HDBank thực hiện xử lý một số mặt nghiệp vụ theo các hình thức sau:

a) Hội đồng quản trị ra văn bản bãi bỏ một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2009 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới trái với quy định của Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 07/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế môi giới tiền tệ và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

b) Ban Điều hành HDBank ra văn bản bãi bỏ các quy định về chi hoa hồng môi giới có nội dung trái với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 07/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế môi giới tiền tệ.

c) Ban Điều hành HDBank chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ xuất toán khỏi chi phí khoản chi hoa hồng môi giới tiền gửi tiết kiệm bất hợp pháp số tiền 187,2 triệu đồng. Yêu cầu những cá nhân trên toàn hệ thống HDBank đã duyệt chi số tiền này phải bồi thường cho HDBank.

d) Yêu cầu Ban Điều hành HDBank chỉ đạo toàn hệ thống chấm dứt việc chi hoa hồng môi giới tiền gửi tiết kiệm. Đối với những khoản đã ký xác nhận chi hoa hồng môi giới tiền gửi tiết kiệm tại HDBank chi nhánh Tân Bình (số tiền 52.892.000 đồng) và tại các chi nhánh khác (nếu có), yêu cầu những cá nhân ký xác nhận đàm phán với khách hàng theo hướng HDBank không chi số tiền này.

f) Yêu cầu HDBank tạm ngừng mở chi nhánh, phòng giao dịch, đặt máy ATM trong phạm vi toàn quốc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 20/11/2011.

2.5. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành từ nay đến cuối năm 2011 và trong năm 2012 tập trung kiện toàn tổ chức, hạn chế tăng trưởng tín dụng, kiểm tra, rà soát toàn hệ thống, đảm bảo tất cả các nghiệp vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 đối với HDBank không quá 10%.

Yêu cầu HDBank báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp nêu tại Điểm 2 về Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất đến ngày 30/11/2011

Giao Giám đốc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát HDBank thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý nêu trên; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của HDBank về NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) vào ngày mùng 5 hàng tháng cho đến khi HDBank khắc phục xong các vi phạm.

Nơi nhận:
– Như trên;
– BLĐNHNN;
– Các Vụ: CSTT, DBTK, QLNH;
– NHNN tỉnh, thành phố;
– Website NHNN
– Lưu: VT, TTGSNH1.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Trần Minh Tuấn

Công văn 8839/NHNN-TTGSNH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại HDBank đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé!

Tài Chính – Tags: Công văn 8839/NHNN-TTGSNH1

  • Thông tư liên tịch 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

  • Thông báo 395/TB-BTC về giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các công ty thực hiện đăng ký giá

  • Thông tư 75/2018/TT-BTC về quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

  • Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 – 2020

  • Thông tư 63/2004/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

  • Thông Tư 97/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  • Thông Tư 32/2016/TT-NHNN sửa hướng dẫn về tài khoản thanh toán

You May Also Like

More From Author