Công văn 7043/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện

Công văn 7043/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện

Công văn 7043/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hãy cùng chúng tôi theo dõi và tìm hiểu bài viết này ngay bây giờ nhé các bạn!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

Công văn 7043/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Với những kiến thức hữu ích sẽ giúp bạn hiểu thêm về sự quan tâm của nước ta đối với ngành giáo dục. Cảm ơn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi nhé!

Giáo Dục – Tags: Công văn 7043/BGDĐT-CTHSSV

  • Quyết định 239/QĐ-TTg phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

  • Quyết định 2477/QĐ-BYT về việc về việc ban hành đào tạo chuyên ngành y học cho y sỹ

  • Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT về việc Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học

  • Quyết Định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

  • Quyết định 2476/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình đào tạo chuyên ngành Y học cổ truyền

  • Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

  • Quyết định 61/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

You May Also Like

More From Author