Thông Tư 08/2017/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Thông Tư 08/2017/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Thông tư 08/2017/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ. Cùng nhau tham khảo nội dung thông tư cụ thể.

Thông tư 08/2017/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Hẹn gặp lại các bạn ở văn bản pháp luật sau.

Khoa Học – Tags: Thông Tư 08/2017/TT-BKHCN

  • Thông Tư 10/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn về dầu nhờn động cơ đốt trong

  • Thông Tư 17/2018/TT-BKHCN điều kiện, hình thức thi xét thăng hạng viên chức khoa học công nghệ

  • Thông Tư 08/2017/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

  • Chỉ Thị về việc đề phòng xử lý khắc phục ảnh hưởng của Sự cố năm 2000 trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

  • Quyết Định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí nhiệm vụ KHCN

  • Quyết Định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  • Quyết Định 47/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quản lý các nhiệm vụ khoa học sử dụng ngân sách

You May Also Like

More From Author