Thông báo 439/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Thông báo 439/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Thông báo 439/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Hãy cùng tìm hiểu nội dung của thông báo mà chúng tôi cập nhật dưới đây!

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 439/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Tỉnh báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và một số vấn đề liên quan Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, Cửa khẩu quốc tế La Lay, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp về xử lý các kiến nghị của Tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

 1. Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được khá toàn diện về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh Quảng Trị. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn do vị trí địa lý, hậu quả chiến tranh và thiên tai, bão lũ, nhưng kinh tế – xã hội 10 tháng đầu năm 2014 của Tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo có bước phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác đền ơn đáp nghĩa có kết quả tốt; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay; tích cực xúc tiến đầu tư, trao đổi thương mại với nước bạn Lào, Thái Lan và các nước trong khu vực. Sau 15 năm hoạt động, Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo đã có sự phát triển toàn diện cả về kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng; thúc đẩy việc khai thác, phát triển Hành lang kinh tế Đông – Tây trong quá trình hội nhập.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cơ sở hạ tầng nói chung và khu vực các cửa khẩu nói riêng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Sản xuất, kinh doanh đã phục hồi nhưng tăng trưởng còn chậm. Đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mức trung bình của cả nước.

Trong thời gian tới, Tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tập trung khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển kinh tế đối ngoại, nhất là khu vực biên giới với nước bạn Lào. Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững hơn.

 1. Về một số kiến nghị của Tỉnh:
 2. a) Về vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách tại Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo:

Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5776/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 7 năm 2014 trong việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu; trong đó, xem xét, đề xuất cơ chế ưu đãi đặc biệt cho Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo để thu hút đầu tư, phát triển khu vực biên giới Việt Nam – Lào.

 1. b) Về phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương thẩm định Đề án trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 1. c) Về hỗ trợ vốn và ứng vốn đầu tư một số hạng mục cấp bách tại Khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay:

Đồng ý về chủ trương hỗ trợ Tỉnh; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và việc ứng vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 1. d) Về đề nghị lập Đề án thành lập Khu kinh tế cửa khẩu La Lay:

Trước mắt, đề nghị Tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho cửa khẩu quốc tế La Lay. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ quy định hiện hành, xem xét đề nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

đ) Về cơ chế được sử dụng 50% số thu và toàn bộ số vượt thu tại cửa khẩu La Lay và cửa khẩu Lao Bảo:

Tỉnh thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 1. e) Về đề nghị đưa đường nối cửa khẩu quốc tế La Lay với cảng biển nước sâu Mỹ Thủy vào quy hoạch tuyến Quốc lộ 15D:

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 1. g) Về việc thăm dò, khai thác quặng titan (diện tích 75,2 ha) tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh:

Đồng ý về chủ trương; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kiểm tra, cấp phép theo quy định hiện hành nếu bảo đảm có gắn với nhà máy chế biến sâu và đáp ứng yêu cầu về môi trường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
– Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên & Môi trường, Giao thông vận tải;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị;
– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTN, KTTH, TKBT, NC, TH;
– Lưu: VT, V.III (3), Dh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

 

Thông báo 439/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị được cachlambanhflan.net cập nhật đầy đủ kèm theo theo file tải xuống bạn hãy tải về máy để tìm hiểu rõ hơn nhé!

Chính Sách – Tags: Thông báo 439/TB-VPCP

 • Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

 • Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

 • Quyết định 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015

 • Thông báo 439/TB-VPCP 2018 kết luận về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Hà Nam chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Quyết định 999/QĐ-TTg 2019 về Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

 • Quyết định 123/QĐ-TTg 2019 lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

You May Also Like

More From Author