Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bao gồm những vấn đề gì? Hãy cùng theo dõi qua bài viết dưới đây để có được những tài liệu tham khảo hữu ích.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
Số: 24/TB-VPCP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Ngày 27 tháng 01 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đi thăm và làm việc tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cùng đi có đại diện các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng đã đi thăm và khảo sát tình hình thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên huyện đảo Phú Quốc.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Quốc, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện-Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2007 và tình hình thực hiện đầu tư phát triển trên địa bàn theo Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; ý kiến của các Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. Về đánh giá chung:

Trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Quốc đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) tăng 20,55% so với năm 2006, hoạt động thương mại và du lịch dịch vụ tăng trưởng khá cao; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện còn 2,94%; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững và tăng cường. Trong đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, Tỉnh và Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư bước đầu đạt được một số kết quả.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được về phát triển kinh tế-xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đảo Phú Quốc. Công tác xây dựng đảo Phú Quốc còn nhiều bất cập, chưa thể hiện được ý tưởng, tầm nhìn lâu dài về phát triển đảo Phú Quốc để trong tương lai Phú Quốc trở thành một trung tâm du lịch cao cấp, trung tâm giao thương tầm cỡ khu vực và quốc tế.

II. Phương hướng trong thời gian tới:

1. Trên cơ sở Đề án “Phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020”, các Bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch huyện đảo Phú Quốc, kể cả các công trình hạ tầng đã có dự án và chuẩn bị khởi công xây dựng. Quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc phải gắn kết với sự phát triển của các đảo xung quanh, với Hà Tiên-Rạch Giá để trở thành một hệ thống cơ sở du lịch liên hoàn, đa dạng. Việc quy hoạch hạ tầng, đặc biệt là sân bay, cảng biển… phải đáp ứng yêu cầu phát triển cho 100 năm sau, khi Phú Quốc trở thành một thành phố hiện đại. Cùng với mục tiêu phát triển du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng, quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên đảo Phú Quốc phải tính tới công nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học. Việc quy hoạch phát triển các đô thị, khu dân cư phải bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài với kiến trúc hiện đại, phù hợp với từng loại hình đô thị và khu dân cư.

2. Tiến hành quy hoạch và xây dựng hệ thống cung cấp điện, nước trên địa bàn để đảm bảo phát triển lâu dài. Đặc biệt coi trọng bảo vệ môi trường sinh thái, công tác bảo vệ và phát triển rừng. Việc tổ chức kinh doanh dưới tán rừng không được làm giảm tỷ lệ độ che phủ rừng.

3. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo nghề đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho yêu cầu phát triển. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng bệnh viện quy mô từ 500 đến 700 giường bệnh để đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân và khách du lịch trên đảo và trong tương lai cho cả khu vực liền kề của Asean.

4. Trên cơ sở quy hoạch phê duyệt, các Bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch quản lý, bước đi để triển khai thực hiện, có thể phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế-xã hội nhưng phải đảm bảo tuân thủ Quy hoạch được duyệt; xây dựng các dự án, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đủ tầm cỡ để thúc đẩy Phú Quốc phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của đảo. Trước mắt, ưu tiên cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên đảo.

5. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan: Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sớm hoàn thiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2008.

III. Về một số đề nghị của địa phương:

Thống nhất các đề nghị của tỉnh Kiên Giang và Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc:

1. Về cấp điện: giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm nghiên cứu, triển khai dự án hệ thống cáp ngầm kéo điện từ đất liền ra đảo để đảm bảo sự đồng bộ triển khai các lĩnh vực đầu tư khác trên đảo. Trước mắt, cần tiến hành đầu tư mở rộng nhà máy nhiệt điện trên đảo Phú Quốc để giải quyết nhu cầu điện hiện tại.

2. Về thông tin liên lạc: giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tiến hành lập quy hoạch mạng lưới truyền thông và triển khai dự án kéo cáp quang từ đất liền ra đảo để đảm bảo kịp thời yêu cầu về thông tin liên lạc trên đảo được thông suốt.

3. Về vốn giải phóng mặt bằng và tái định cư: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ban Quản lý đầu tư trên đảo Phú Quốc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xây dựng phương án sử dụng trái phiếu Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trước mắt, trong khi chờ Chính phủ có đề án phát hành trái phiếu, đồng ý cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc được tạm ứng vốn để chủ động đền bù, tái định cư, tạo quỹ đất nhằm giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền theo Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó TTCP;
– Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
– Các Bộ: Kế hoạch & ĐT, Tài chính,  
Giao thông vận tải, Giáo dục & ĐT,  
Y tế, Xây dựng, Văn hóa-TT và Du lịch,  
Công Thương, Nông nghiệp & PTNT,  Thông tin và Truyền thông;
– Các tập đoàn: Điện lực VN,
Bưu chính VT;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang,  
Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc;
– VPCP: BTCN, Các Phó CN, Website CP,  
Các Vụ: VX, KG, CN, KTTH, TH, IV, TTBC;
– Lưu: VT, ĐP (4). 50
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM  

(Đã ký)    

Nguyễn Quốc Huy

Trên đây là những thông tin về Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang mà chúng tôi cập nhật để bạn tham khảo. Hãy tải file kèm theo dưới đây để làm tài liệu tham khảo nhé!

Chính Sách – Tags: Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  • Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chính sách phát triển Nông nghiệp

  • Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

  • Quyết định 691/QĐ-TTg 2018 về ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

  • Nghị định 39/2015/NĐ-CP hỗ trợ phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách

  • Luật Bưu chính năm 2010

  • Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 57-LCT/HĐNN8

  • Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

You May Also Like

More From Author