Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nguyên tắc áp dụng người yêu cầu công chứng trả thù lao công chứng cho tổ chức hành nghề công chứng khi được cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy; in ấn; sao chụp; dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng. Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay nhé!

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng cachlambanhflan.net theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết này đến mọi người nhé các bạn!

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM

  • Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH thi hành quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  • Quyết định 172/QĐ-TTg 2018 biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước

  • Thông tư 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

  • Quyết định 2198/QĐ-UBND Hà Nội 2011 mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi

  • Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

  • Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

  • Luật Công Đoàn Năm 2012 Số 12/2012/QH13

You May Also Like

More From Author