Quyết Định 436/QĐ-UBND 2016 Hà Nội phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ nghĩa trang Văn Điển

Quyết Định 436/QĐ-UBND 2016 Hà Nội phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ nghĩa trang Văn Điển

Quyết định 436/QĐ-UBND 2016 Hà Nội phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ nghĩa trang Văn Điển có hiệu lực từ ngày kí. Dưới đây là toàn văn quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.

Quyết định 436/QĐ-UBND 2016 Hà Nội phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ nghĩa trang Văn Điển, các cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc. cachlambanhflan.net luôn đồng hành cùng bạn, chia sẻ nhiều thông tư, nghị quyết trong các lĩnh vực, mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Thuế – Tags: Quyết Định 436/QĐ-UBND 2016

 • Quyết Định 1984/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế

 • Quyết định 44/2016/QĐ-UBND An Giang Bảng giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên

 • Quyết Định 35/2018/QĐ-UBND HCM giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN

 • Quyết Định 13/2019/QĐ-UBND Quảng Ngãi bảng giá tính thuế tài nguyên

 • Quyết Định 436/QĐ-UBND 2016 Hà Nội phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ nghĩa trang Văn Điển

 • Quyết Định 52/2016/QĐ-UBND của UBND HCM về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn

 • Thông tư 134/2014/TT-BTC gia hạn thời hạn nộp thuế, hoàn thuế GTGT với thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

 • Công Văn 532/TC-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do tổng cục thuế ban hành

 • Quyết Định 52/2016/QĐ-UBND của UBND HCM về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn

 • Công Văn 4490/TCT-KK 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

 • Thông Tư 47/2019/TT-BTC mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp

 • Thông Tư 40/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 152/2016 về quản lý kinh phí đào tạo sơ cấp

You May Also Like

More From Author