Quyết Định 1987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam

Quyết Định 1987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam

Quyết định 1987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam nhằm thành lập đơn vị sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa phản ánh quá trình hình thành, phát triển của nền văn học Việt Nam, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng. Cùng theo dõi nội dung cụ thể của quyết định nhé.

Quyết định 1987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày kí, chính vì vậy, các cơ quan tổ chức có trách nhiệm thực thi theo quy định.

Văn Hóa – Tags: Quyết Định 1987/QĐ-TTg

 • Quyết Định 1987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam

 • Quyết Định 429/QĐ-TTg 2019 Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực VHTTDL

 • Thông Tư 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi các Thông tư về quyền tác giả, quảng cáo…

 • Thông Tư 17/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển

 • Thông Tư 10/2018/TT-BVHTTDL cơ sở vật chất, trang thiết bị môn Thể dục Thể hình và Fitness

 • Thông Tư 04/2019/TT-BVHTTDL danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn

 • Quyết Định 429/QĐ-TTg 2019 Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực VHTTDL

 • Thông Tư 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi các Thông tư về quyền tác giả, quảng cáo…

 • Thông Tư 04/2019/TT-BVHTTDL danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn

 • Thông Tư 17/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển

 • Thông Tư 10/2018/TT-BVHTTDL cơ sở vật chất, trang thiết bị môn Thể dục Thể hình và Fitness

You May Also Like

More From Author