Quyết định 511/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 151

Quyết định 511/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 151

Quyết định 511/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 04 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 151được chia sẻ trong bài viết này. Cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết này của chúng tôi nhé!

Quyết định 511/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 151 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và đừng quên chia sẻ bài viết này của chúng tôi nhé!

Y Tế – Tags: Quyết định 511/QĐ-QLD

  • Quyết định 360/QĐ-BYT 2019 TTHC mới ban hành, sửa đổi lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS

  • Thông tư 19/2012/TT-BYT về công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

  • Quyết định 27/2018/QĐ-UBND Hải Phòng Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

  • Quyết định 520/QĐ-QLD 2018 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

  • Công Văn 21731/QLD-ĐK 2018 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

  • Thông Tư 42/2018/TT-BYT đào tạo bổ sung người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

  • Công Văn 6705/QLD-ĐK năm 2018 Đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc NK không phải cấp phép

You May Also Like

More From Author