Quyết định 2150/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 22 sinh phẩm chẩn đoán Invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 27

Quyết định 2150/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 22 sinh phẩm chẩn đoán Invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 27

Quyết định 2150/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 22 sinh phẩm chẩn đoán Invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 27. Nếu các bạn quan tâm về các quyết định của nhà nước đối với y tế thì đừng chần chờ nữa hãy theo dõi bài viết này ngay nhé!

BỘ Y TẾ
——-

Số: 2150/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 22 SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 27
————–
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

+ Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

+ Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

+ Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

+ Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành vắc xin và sinh phẩm y tế – Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 22 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 27.

Điều 2. Các đơn vị có sinh phẩm chẩn đoán invitro được phép lưu hành tại Việt Nam quy định tại Điều 1 phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn và phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về sản xuất và kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế. Các số đăng ký có ký hiệu SPCĐ-TTB-…-15 có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Giám đốc các đơn vị có sinh phẩm chẩn đoán invitro nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ

CÔNG TRÌNH Y TẾ

DANH MỤC
22 SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN-VITRO ĐƯỢC CẤP
SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 27
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2150/QĐ-BYT ngày 04/6/2015)

1. Công ty đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Pte. Ltd (Địa chỉ: 1 Maritime Square, Dãy B, HarbourFront Centre, Singapore 099253 – Singapore)1.1. Nhà sản xuất Abbott GmbH & Co.KG (Địa chỉ: Max – Planck – Ring 2 65205 Wiesbaden – Germany) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
1Architect Anti-HBe Controls (Kiểm tra độ xác thực và độ lặp lại của hệ thống Arhchitect i Systems khi định tính kháng thể kháng kháng nguyên e virus viêm gan B (anti-HBe) trong huyết thanh và huyết tương người)Huyết tương người đã được vôi hóa; Huyết tương người không có phản ứng với HBsAg, HIV-1 Ag, anti-HCV, Anti-HIV-1/Hiv-2, HBeAG và anti-HBeDạng lỏng, pha sẵn10 thángNSX2 chai x 8mlSPCĐ-TTB-0069-15
2Architect rHTLV-I/II Calibrators (Hiệu chuẩn cho hệ thống Architect I System khi thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HTLV-I và HTLV-II trong huyết thanh và huyết tương người)Huyết tương người đã được vôi hóa và có phản ứng với anti-HTLV, không có phản ứng với HBsAg, HTV-1 Ag, HIV-1 RNA, anti-HIV-1/HIV-2 và anti-HCVDạng lỏng, pha sẵn10 thángNSX1 chai x 4mlSPCĐ-TTB-0070-15
3Architect rHTLV-I/II Controls (Ước tính độ lặp lại của xét nghiệm và phát hiện sai số hệ thống Architect I System khi thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HTLV-I và HTLV-II trong huyết thanh và huyết tương người)Huyết tương người đã được vôi hóa, không có phản ứng với anti-HTLV, không có phản ứng với HBsAg, HIV-1 Ag, HIV-1 RNA, anti- HIV-l/HIV-2 và anti- HCV; huyết tương người đã được vôi hóa, có phản ứng với anti-HTLV, không có phản ứng với HBsAg, HTV-1 Ag, HIV-1 RNA, anti-HIV-1/HIV-2 và anti-HCVDạng lỏng, pha sẵn10 thángNSX2 chai x 8mlSPCĐ-TTB-0071-15

1.2. Nhà sản xuất: Abbott Ireland – DiagnosticsDivision (Địa chỉ: Finisklin Business Park Sligo – Ireland) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
4Architect Anti-HBs Controls (Đánh giá độ lặp lại và phát hiện sai số của hệ thống Arhchitect I Systems khi định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người)Huyết tương người đã được vôi hóa; Huyết tương người không có phản ứng với anti-HBS; huyết tương người có phản ứng với Anti-HBsDạng lỏng, pha sẵn10 thángNSX3 chai x 8mlSPCĐ-TTB-0072-15

1.3. Nhà sản xuất: Abbott Ireland – Diagnostics Division (Địa chỉ: Lisnamuck, Longford Co. Longford – Ireland) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
5Architect Total T3 Calibrators (Hiệu chuẩn hệ thống Architect I system cho xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần (Total T3) trong huyết thanh và huyết tương người)Huyết thanh ngườiDạng lỏng, pha sẵn10 thángNSX2 chai x 4mlSPCĐ-TTB-0073-15
6Architect Total β-hCG Controls (Kiểm soát chất lượng theo dõi độ xác thực và độ lặp lại của xét nghiệm Architect total β-hCG trong huyết thanh và huyết tương người)hCG trong huyết thanh ngườiDạng lỏng, pha sẵn08 thángNSX3 chai x 8mlSPCĐ-TTB-0074-15
7Architect TSH Calibrators (Hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp Thyroid Stimulating Hormon (TSH) trong huyết thanh và huyết tương người)TSH (tái tổ hợp)Dạng lỏng, pha sẵn09 thángNSX2 chai x 4mlSPCĐ-TTB-0075-15
8Architect TSH Controls (Kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại cho xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp Thyroid Stimulating Hormon (TSH) trong huyết thanh và huyết tương người)TSH (tái tổ hợp)Dạng lỏng, pha sẵn12 thángNSX3 chai x 8mlSPCĐ-TTB-0076-15

1.4. Nhà sản xuất: Biokit S.A (Địa chỉ 08186 Llica d’ Amunt Barcelona, Spain) sản xuất cho Abbott GmbH & Co.KG (Địa chỉ Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
9Architect SHGB Calibrators (Hiệu chuẩn hệ thống Architect I system cho xét nghiệm định lượng SHGB trong huyết thanh và huyết tương người)SHBG (người) không có phản ứng với HBsAg, anti-HIV-1/HIV-2, và anti-HCVDạng lỏng, pha sẵn10 thángTCCS6 chai x 2mlSPCĐ-TTB-0077-15

1.5. Nhà sản xuất: Biokit S.A (Địa chỉ: 08186 Llica D’Amunt Barcelona, Spain) sản xuất cho Abbott Laboratories (Địa chỉ: 100 and 200 Abbott Park Road, Abbott Park, II 60064, USA) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
10 Architect C-Peptide Controls (Ước tính độ lặp lại xét nghiệm và phát hiện sai số hệ thống Architect I System cho xét nghiệm định lượng C-Peptide trong huyết thanh và huyết tương người)C-Peptide người (tổng hợp) trong dung dịch đệm PBS với huyết thanh ngựaDạng lỏng, pha sin09 thángTCCS3 chai x 8mlSPCĐ-TTB-0078-15

2. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Giải pháp Khỏe Thái Dương (Địa chỉ: Số 8 ngách 112/59, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam)2.1. Nhà sản xuất: Qualpro Diagnostics (Địa chỉ: Plot Nos 88/89, Phase II C, Verna Industrial Estate, Verna, Goa, 403 722, India) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
11Flavicheck HCV WB (Test nhanh chẩn đoán kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương hoặc máu toàn phần người)Kháng thể tái tổ hợp HCV; Kháng thể kháng IgG thỏ từ dê; IgG thỏKhay thử24 thángTCCSHộp 1 test; Hộp 10 test; Hộp 25 test, Hộp 50 test; Hộp 100 testSPCĐ-TTB-0079-15

2.2. Nhà sản xuất: Tulip Diagnostics [P] Ltd (Địa chỉ: Plot Nos 92/96, Phase II C, Verna Industrial Estate, Verna, Goa, 403 722, India) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
12EryClone Anti-A,B (Xét nghiệm kháng nguyên nhóm máu A,B trên bề mặt hồng cầu)Anti A monoclonal Antibody; Anti B monoclonal AntibodyDung dịch36 thángTCCSHộp 6 x 10 mlSPCĐ-TTB-0080-15

2.3. Nhà sản xuất: Zephyr Biomedicals (Địa chỉ: Plot Nos M 46-47, Phase III B, Verna Industrial Estate, Verna, Goa, 403 722, India) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
13Flacivax (Test nhanh phát hiện P.flaciparum- histidine đặc hiệu giàu protein -2 (Pf-HRP-2) và P.vivax đặc hiệu p.LDH trong máu người toàn phần)Anti Pf HRP-2 IgG Antibody, Anti Pf HRP-2 IgM Antibody, Anti Pv pLDH Antibody, Anti PAN pLDH Antibody, Rabbitt IgG, Anti-Rabbit IgGKhay thử24 thángTCCSHộp 1 test; Hộp 10 test; Hộp 25 test; Hộp 50 test; Hộp 100 testSPCĐ-TTB-0081-15

3. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh (Địa chỉ: 849 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)Nhà sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc. (Địa chỉ sản xuất: 333 Coney Street, East Walpole MA 02032, USA; Địa chỉ văn phòng: 511 Benedict Avenue, Tarrytown, NY 10591 – 5097, USA) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
14ADVIA Centaur® aHBe (xác định định tính kháng thể kháng kháng nguyên vi rút viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người)Kháng thể đơn dòng chuột kháng HBe đánh dấu với acridinium ester; Kháng thể đơn dòng chuột kháng HBe biotinyl hóa gắn kết với vi hạt nhiễm từ phủ streptavidine; Kháng nguyên HBe tái tổ hợp (nuôi cấy trong E. coli); Huyết thanh người xử lý dương tính với kháng thể của HBeDạng lỏng19 thángNSXHộp 50 testSPCĐ-TTB-0082-15
15ADVIA Centaur® aHBs2 (xác định định tính và định lượng kháng thể toàn phần kháng lại kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người)Kháng nguyên bề mặt viêm gan B bất hoạt (ad and ay) đánh dấu với acridinium ester; Kháng nguyên bề mặt viêm gan B tái tổ hợp (ad and ay) liên kết với vi hạt nhiễm từ phủ trong dung dịch đệm; Huyết tương người được xử lý dương tính đối với kháng thể HBsAgDạng lỏng12 thángNSXHộp 200 testsSPCĐ-TTB-0083-15
16ADVIA Centaur® CHIV (xác định định tính đồng thời kháng nguyên p24 của virus gây suy giảm miễn dịch ở người và kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người tuýp 1 (bao gồm nhóm O) và tuýp 2 trong huyết thanh hay huyết tương để hỗ trợ việc chẩn đoán nhiễm HIV)Vi hạt nhiễm từ phủ streptavidine liên kết với kháng nguyên HIV biotinyl- hóa và kháng thể; Kháng nguyên HIV tái tổ hợp và kháng thể đánh dấu với acridinium ester; Huyết tương người được xử lý, âm tính đối với kháng thể HIV, pha thêm kháng thể kháng HIV-1Dạng lỏng10 thángNSXHộp 100 testsSPCĐ-TTB-0084-15
17ADVIA Centaur® EHIV (xác định định tính kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người Type 1, bao gồm type phụ O, và/hoặc Type 2 trong huyết thanh hay huyết tương người)Vi hạt nhiễm từ phủ streptavidine liên kết với kháng nguyên HIV biotinyl- hóa; Kháng nguyên HIV tái tổ hợp đánh dấu với acridinium ester; Huyết tương người được xử lý, âm tính đối với kháng thể HIV, pha thêm kháng thể kháng HIV-1Dạng lỏng10 thángNSXHộp 200 testsSPCĐ-TTB-0085-15
18ADVIA Centaur® HBc IgM (xác định định tính kháng thể IgM kháng lại kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người)Kháng nguyên lõi viêm gan B tái tổ hợp gắn kết với kháng thể đơn dòng chuột kháng HBc đánh dấu với acridimum ester; Vi hạt nhiễm từ phủ streptavidine; Kháng thể đơn dòng chuột biotinyl hóa kháng IgM ở người; Huyết tương người được xử lý, âm và dương tính đối với kháng thể IgM kháng HBcDạng lỏng18 thángNSXHộp 100 testsSPCĐ-TTB-0086-15
19ADVIA Centaur® HBcT (xác định định tính kháng thể toàn phần kháng lại kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B (HBc Total) trong huyết thanh hoặc huyết tương người)Kháng nguyên lõi viêm gan B tái tổ hợp đánh dấu với acridinium ester; Vi hạt nhiễm từ phủ streptavidine định hình sẵn với HBcAg tái tổ hợp biotinyl hóa; Huyết tương người được xử lý dương tính với kháng thể HBc, huyết thanh albumin có nguồn gốc từ bòDạng lỏng12 thángNSXHộp 200 testsSPCĐ-TTB-0087-15
20ADVIA Centaur®HBeAg (xác định định tính kháng nguyên viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người)Vi hạt nhiễm từ phủ streptavidine định hình sẵn với kháng thể đơn dòng chuột kháng HBe; Kháng thể đơn dòng chuột kháng HBe đánh dấu với acridinium ester; Hạt latex không nhiễm từ; Chất đệm BSA, chất bảo quản, và rHBeAg pha loãngDạng lỏng24 thángNSXHộp 50 testsSPCĐ-TTB-0088-15
21ADVIA Centaur® HBsII (xác định định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh hay huyết tương người)Vi hạt nhiễm từ phủ streptavidine; Kháng thể đơn dòng chuột biotinyl hóa kháng HBs và kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs đánh dấu với acridinium ester; HBsAg người tinh chế trong dung dịch đệm với sodium azide.Dạng lỏng12 thángNSXHộp 200 testsSPCĐ-TTB-0089-15

4. Công ty đăng ký: F. Hoffmann-La Roche Ltd (Địa chỉ: Grenzacherstrasse, CH-4070 Basel, Thụy Sỹ)Nhà sản xuất: Roche Molecular Systems, Inc (Địa chỉ: 1080 US Highway 202, Branchburg, New Jersey 08876-3771, Mỹ) 

STTTên sinh phẩm chẩn đoán invitro/ Tác dụng chínhHoạt chất chính – Hàm lượngDạng bào chếTuổi thọTiêu chuẩnQuy cách đóng góiSố đăng ký
22Cobas® 4800 HPV Amplification/Detection Kit (960 Test) (Định tính phát hiện Human Papillomavirus (HPV) trong các mẫu bệnh phẩm)Đoạn mồi HPV xuôi và ngược; đoạn mồi β-globin xuôi và ngược; đoạn dò HPV đánh dầu huỳnh quang; đoạn dò β-globin đánh dấu huỳnh quangChất lỏng24 thángTCCSHộp 960 xét nghiệmSPCĐ-TTB-0090-15

Quyết định 2150/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 22 sinh phẩm chẩn đoán Invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 27 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ nhé!

Y Tế – Tags: Quyết định 2150/QĐ-BYT

  • Quyết định 4935/QĐ-BYT 2018 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I)

  • Quyết định 243/QĐ-QLD 2018 Danh mục 2 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại VN – Đợt 35

  • Kế hoạch 227/KH-BYT 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh

  • Chỉ thị 847/CT-BYT 2018 về các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khi điều chỉnh giá khám, chữa bệnh

  • Công Văn 613/TTrB-P1 2018 tăng cường thanh tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

You May Also Like

More From Author