Nghị Định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước

Nghị Định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước

Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước quy định về thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của nghị định nhé.

Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước được cập nhật chi tiết trên đây.

Doanh Nghiệp – Tags: Nghị định 69/2014/NĐ-CP

 • Nghị Định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã

 • Nghị Định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước

 • Nghị Định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng quản lý tạm trú người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

 • Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về quản lý Nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tỉnh Bạc Liêu

 • Quyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Ea Bá thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Công văn 3402/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời doanh nghiệp về đề nghị chấp nhận trị giá giao dịch

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh phối hợp giữa các cơ quan trong hỗ trợ xúc tiến đầu tư

 • Nghị Quyết 73/NQ-CP 2019 triển khai thực hiện chính sách về vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

 • Nghị Định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Quyết định 2133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam

 • Công văn 54/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc lĩnh vực hoạt động kinh doanh

 • Thông Tư 138/2010/TT-BTC chế độ phân phối lợi nhuận với công ty TNHH MTV

 • Công Văn 1447/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn đối với trường hợp giảm giá, chiết khấu thương mại

You May Also Like

More From Author