Nghị Định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm có sử dụng công nghệ cao

Nghị Định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm có sử dụng công nghệ cao

Nghị định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm có sử dụng công nghệ cao quy định về hoạt động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Dưới đây là nội dung chi tiết nhất, mời quý độc giả cùng tham khảo.

 

Nghị định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm có sử dụng công nghệ cao, các cơ quan tổ chức có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định.

An Ninh Quốc Gia – Tags: Nghị Định 25/2014/NĐ-CP

  • Nghị Định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm có sử dụng công nghệ cao

  • Thông Tư 09/2005/TT-BCA về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

  • Quyết Định 199/QĐ-TTg 2019 Kế hoạch thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

  • Quyết Định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

  • Thông Tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy

  • Thông Tư 02/2019/TT-BQP hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

  • Quyết Định 199/QĐ-TTg 2019 Kế hoạch thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

  • Thông Tư 09/2005/TT-BCA về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

  • Thông Tư 02/2019/TT-BQP hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

  • Quyết Định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

You May Also Like

More From Author