Nghị Định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị Định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu. Dưới đây là nội dung chi tiết của nghị định, mời quý độc giả tham khảo.

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan. Cảm ơn quý độc giả theo dõi bài viết trên.

Xuất-Nhập Khẩu – Tags: Nghị Định 43/2017/NĐ-CP

 • Nghị Định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

 • Quyết Định 28/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo thành Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo

 • Thông Tư 48/2018/TT-BYT dược liệu; chất chiết từ dược liệu, tinh dầu được xác định mã số hàng hóa

 • Thông Báo 5791/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Acid Nitric HNO3 68% min

 • Thông Báo 841/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Natri silicat

 • Thông Báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR

 • Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

 • Công Văn 2968/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng Danh mục quản lý rủi ro giá sữa nhập khẩu

 • Quyết Định 28/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo thành Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo

 • Thông Báo 5791/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Acid Nitric HNO3 68% min

 • Thông Báo 841/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Natri silicat

 • Thông Tư 48/2018/TT-BYT dược liệu; chất chiết từ dược liệu, tinh dầu được xác định mã số hàng hóa

 • Thông Báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR

 • Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

You May Also Like

More From Author