Nghị Định 171/2016/NĐ-CP đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Nghị Định 171/2016/NĐ-CP đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Nghị định 171/2016/NĐ-CP đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển quy định về đăng ký, xóa đăng ký tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam; mua, bán, đóng mới, xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển và đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài đối với tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam. cachlambanhflan.net xin trích dẫn chi tiết nội dung nghị định.

 

 

Nghị định 171/2016/NĐ-CP đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. Các đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện nhé.

Giao Thông – Tags: Nghị Định 171/2016/NĐ-CP

 • Nghị Định 66/2015/NĐ-CP về Nhà chức trách hàng không

 • Nghị định 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

 • Nghị Định 171/2016/NĐ-CP đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

 • Nghị định 29/2017/NĐ-CP điều kiện cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải

 • Quyết định 5887/QĐ-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

 • Quyết định 47/2018/QĐ-UBND HCM Ngưng hiệu lực một phần Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

 • Thông báo 14/TB-BGTVT đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông

 • Nghị định 29/2017/NĐ-CP điều kiện cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải

 • Quyết định 1342/QĐ-BGTVT 2019 giao chỉ tiêu dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019

 • Công văn 10778/VPCP-CN 2019 xử lý vướng mắc Dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

 • Công văn 8732/VPCP-CN2019 về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2

 • Tải ngay quyết định 22/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý đường đô thị tỉnh Vĩnh Long

 • Công Văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái

 • Thông tư 06/2019/TT-BGTVT nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

You May Also Like

More From Author