Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

Mẫu Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi được ban hành kèm Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp quy định về việc ban hành và hướng dẫn ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. Hãy cùng tham khảo để biết được những điều luật và các quy định như thế nào nhé!

Điều kiện để được nhận người khác làm con nuôi

Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định, để một người có thể nhận người khác làm con nuôi thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên

– Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở để bảo đảm cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi tốt nhất

– Có tư cách đạo đức tốt

Tuy nhiên, không phải ai cũng đáp ứng đủ các điều kiện trên cũng được phép nhận con nuôi mà phải không thuộc các trường hợp sau đây:

– Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

– Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, chữa bệnh

– Đang chấp hành hình phạt tù

– Chưa được xóa án tích về một trong các tội sau đây:

+ Tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác

+ Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình

+ Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật

+ Tội mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em

Sự cần thiết của tờ khai người nhận con nuôi

Theo quy định tại Điều 17 Luật Nuôi con nuôi 2010, người nhận con nuôi cần phải nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin nhận con nuôi;

– Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

– Phiếu lý lịch tư pháp;

– Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

– Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp,

Do đó, tờ khai hoàn cảnh của người nhận con nuôi là một loại giấy tờ không thể thiếu khi muốn hoàn tất thủ tục nhận con nuôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biểu mẫu:

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

1. Ông:                                        

Họ và tên: …………………………………………………………………….. Ngày sinh: …………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND: ……………………………….. Nơi cấp: …………………………..Ngày cấp  …………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân (1): ……………………………………………………………………………………………………..

2.  Bà:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………. Ngày sinh: …………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND: ………………………………. Nơi cấp: ………………….. Ngày cấp  ………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng hôn nhân (1): ………………………………………………………………………………………….

3. Hoàn cảnh gia đình: (2) ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hoàn cảnh kinh tế:

– Nhà ở: …………………………………………………………………………………………………………………

– Mức thu nhập: …………………………………………………………………………………………………………..

– Các tài sản khác:  ……………………………………………………………………………………………………

                                    …………., ngày…….. tháng……….năm…………..

                                  Ông                                            

                    (Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi: ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                       

  ……………, ngày………..tháng………… năm………

                                                                        Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn

                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 Xác minh của công chức tư pháp – hộ tịch (3) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                ……………, ngày………..tháng………… năm………

         Người xác minh                                             

            (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                 Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

                                                                        ………, ngày………..tháng………… năm………

                                      TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                        

                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái

Ví dụ: Đã kết hôn lần thứ nhất, không có con

(2) Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người trong gia đình về việc nhận con nuôi.

Ví dụ: Hiện đang sống cùng với vợ và hai vợ chồng cùng có mong muốn được nhận con nuôi

(3) Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B có đủ điều kiện để nhận con nuôi

Trên đây là mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất mà chúng tôi cập nhật và hướng dẫn bạn cách viết để bạn tham khảo và hoàng tất hồ sơ đầy đủ.

Biểu Mẫu – Tags: biều mẫu

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Quyền Thăm Con chi tiết nhất

 • Dowload nhanh mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

 • Mẫu bản kê khai tài sản cho mọi đối tượng chi tiết nhất

 • Dowload Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Đã Chết

 • [Tải ngay] Mẫu Tờ Khai Đề Nghị Cấp Hộ Chiếu Ngoại Giao

 • Mẫu Văn Bản Khôi Phục Tài Sản Chung Vợ Chồng mới nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Trợ Giúp Pháp Lý chi tiết nhất

 • Tham khảo Mẫu Giấy Đề Nghị Khám Giám Định mới nhất

 • PHỤ LỤC I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH chuẩn năm 2020

 • Tải ngay Mẫu Biên Bản Điều Tra Tai Nạn Lao Động mới nhất 2019

You May Also Like

More From Author