Mẫu Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Quyền Thăm Con sau ly hôn mới nhất hiện nay

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Quyền Thăm Con sau ly hôn mới nhất hiện nay

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Quyền Thăm Con được sử dụng trong trường hợp cha, mẹ của con chưa thành niên, hoặc không có năng lực hành vi dân sự… gửi yêu càu lên Tòa án nhân dân để yêu cầu giải quyết hạn chế quyền thăm con của vợ, hoặc chống sau khi ly hôn.

Các trường hợp sẽ bị hạn chế quyền thăm con

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Theo đó, cha mẹ có thể thỏa thuận ai sẽ là người trực tiếp nuôi con và ai sẽ là người có trách nhiệm cấp dưỡng cho con. Và lúc này, người nào trực tiếp nuôi con phải tôn trọng và không được cản trở người kia đến thăm nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con.

Mặc dù vậy, nếu người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì sẽ bị hạn chế quyền thăm con.

Ngoài ra, cha mẹ còn có thể bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên theo quy định tại Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

– Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý;

– Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

– Phá tan tài sản của con;

– Có lối sống đồi trụy;

– Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội;

Thời gian bị hạn chế quyền của cha mẹ có thể kéo dài từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.
 

Mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con sau ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
——o0o——–

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Hạn chế quyền thăm con)

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………. (1)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: (2)……………………………………………………………

Địa chỉ: (3) ………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):…………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân (1) ……………………………………………………………
việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (4) Yêu cầu hạn chế quyền thăm con của ông/bà………………………………………………………………………………………………………………….

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (5)…..…………………………………………………………………………………………………………

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (6) …………………………………………………………………………………………………………….

– Các thông tin khác (nếu có): (7) ………………………………………………………………………….

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: (8)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

                                                                 ………., ngày……tháng……năm…. (9)

                                                                               NGƯỜI YÊU CẦU (10)

Hướng dẫn cách điền mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con

(1) Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nơi cha hoặc mẹ của con chưa thành niên cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hạn chế quyền thăm nom con sau khi ly hôn.

Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

(2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,… và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn.

Ví dụ: Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

Ví dụ: Trụ sở tại số 82 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

(4) Nêu rõ những vấn đề cầu yêu cầu Tòa án giải quyết. Vì đây là việc hạn chế quyền thăm nom con nên nêu rõ họ và tên của người bị yêu cầu hạn chế, thông tin theo Giấy khai sinh của người con.

Ví dụ: Yêu cầu hạn chế quyền thăm con của ông Nguyễn Văn A là bố đẻ của cháu Nguyễn Thị B theo Giấy khai sinh số 01 quyển số 2017, do Ủy ban nhân dân xã Đan Phương, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội đăng ký ngày 25/12/2017.

(5) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.

Ví dụ: Do ông Nguyễn Văn A đã lạm dụng việc thăm nom để thường xuyên rủ rê con bỏ học, bỏ nhà…. khiến việc giáo dục, trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.

(6) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…

Ví dụ:

1. Bản sao Giấy khai sinh của cháu Nguyễn Thị B;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Phạm Thị C;…..

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

Ví dụ: Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019; Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2018.

(10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu.

Cùng tải và điền đầy đủ vào mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con và gửi lên Tòa án nhân dân tại nơi cư trú để được giải quyết yêu cầu hạn chế quyền thăm con của vợ hoặc chồng sau ly hôn trong thời gian sớm nhất nhé!

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu Đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Công Nhận Hòa Giải Thành Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Quyền Thăm Con chi tiết nhất

 • Dowload Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Đã Chết

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Trợ Giúp Pháp Lý chi tiết nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Quyền Thăm Con sau ly hôn mới nhất hiện nay

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời mới nhất

 • Chia sẻ Mẫu Phiếu Khai Báo Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

 • [TẢI] Mẫu Đơn Xin Thôi Quốc Tịch Việt Nam đúng chuẩn hiện nay

 • Hướng dẫn viết Mẫu Biên Lai Thu Tiền chi tiết nhất

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giúp Đỡ Khẩn Cấp Khi Ở Nước Ngoài mới nhất theo quy định

 • Cập nhật mẫu Đơn Xin Giao Đất mới nhất

 • Mẫu Giấy Chấp Thuận Cho Đăng Ký Thường Trú vào nhà ở của mình

You May Also Like

More From Author