Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng Mới Nhất

Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng Mới Nhất

Chính sách an sinh xã hội tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội là người đó nhận được trợ cấp hàng tháng . Để nhận được khoản tiền này, người tham gia phải có đơn đề nghị hưởng trợ cấp. Hãy cùng tham khảo đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng mà chúng tôi cập nhật mới nhất dưới đây để biết cách viết đơn nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ………………………………

Tên tôi là: ……………………………………… sinh ngày … tháng … năm ……….   

Số CMND………………..…. do ……………… cấp ngày …… tháng … năm ……;

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ………..…………….…………

Số điện thoại (nếu có): ……………………………………………………….………….  

Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ việc: …………..…………….………… 

Được nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động từ ngày ……. tháng ………. năm …………         

Số hồ sơ mất sức lao động (nếu có): …………………………………………………

Thời gian công tác thực tế là: …………………. năm …………………….. tháng.

Đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng từ ngày ……. tháng ……. năm ……..

Địa chỉ nơi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng trước khi thôi hưởng trợ cấp (xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………….

Căn cứ quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng và được nhận trợ cấp hàng tháng tại địa chỉ (ghi rõ xóm, xã, huyện, tỉnh):

……………………………………………………….…………………………………….;

Đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại: ……..……………………………………………

          Tôi xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

………., ngày ….. tháng ……. năm…..         ……., ngày …… tháng …… năm …

Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã,                                Người viết đơn

      phường, thị trấn nơi cư trú                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

                (Ký, đóng dấu)

Ghi chú: Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận hiện trạng cư trú của người viết đơn.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01-QĐ613) ban hành kèm theo Công văn 2834/BHXH-CSXH. Bạn hãy tải ngay file word về máy để hoàn thành mẫu đơn và sớm nhận được chế độ nhé!

Biểu Mẫu – Tags: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Tải ngay] Mẫu Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu, Chứng Cứ mới nhất 2020

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Quyền Thăm Con chi tiết nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Nhà Ở Chi Tiết Nhất 2020

 • [Tải ngay] Mẫu Tờ Khai Đề Nghị Cấp Hộ Chiếu Ngoại Giao

 • Tham khảo Mẫu Giấy Đề Nghị Khám Giám Định mới nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Fanpage Cá Nhân cụ thể nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • [Cập nhật] Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thờ Cúng Liệt Sĩ (Mẫu Ls7)

 • [Tải ngay] Mẫu Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu, Chứng Cứ mới nhất 2020

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xem Xét Theo Thủ Tục Tái Thẩm chi tiết nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Quyền Thăm Con chi tiết nhất

 • [Cập nhật] Cách Ghi Danh Sách Cổ Đông Sáng Lập Đầy Đủ và Chuẩn Nhất

 • Mẫu Tờ Khai Ghi Chú Ly Hôn mới nhất 2019

You May Also Like

More From Author