Công Văn 21731/QLD-ĐK 2018 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

Công Văn 21731/QLD-ĐK 2018 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

Bài viết hôm nay, chúng tôi xin trích dẫn nội dung công văn 21731/QLD-ĐK 2018 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép, các cơ sở y tế cần nắm vững và sử dụng để điều trị cho bệnh nhân.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

Số: 21731/QLD-ĐK
V/v: Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 163

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu – Đợt 163 (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– P. QLKD dược (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỢT 163 PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 21731/QLD-ĐK ngày 20/11/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Vacivir

QLĐB-733-18

08/10/2021

Công Ty Cổ Phần Pymepharco

Valganciclovir hydrochloride

USP 38

Hetero Drugs Limited

Plot No. 1, Hetero Infrastructure Ltd.-SEZ, N. Narasapuram (Vill.). Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist.) – 531 081, A.P.

India

2

Victocep

VD-31047-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Ofloxacin

USP 38

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd.

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118,

China

3

Albutol

VD-31327-18

08/10/2023

Công Ty cổ Phần Pymepharco

Salbutamol sulphate

EP 8.0

Neuland Laboratories Limited

Sanali Info Park, ‘A’ Block, Ground Floor, 8-2-120/113, Rd No.2, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034, Andhra Pradesh

India

4

Levofloxacin STADA 250 mg

VD-31396-18

08/10/2023

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Levofloxacin hemihydrate

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 31, Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu city, Zhejiang Province

China

 

Công văn 21731/QLD-ĐK 2018 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép được cập nhật chi tiết trên đây. cachlambanhflan.net là chuyên trang cập nhật nhiều công văn, thông tư, nghị quyết thuộc các lĩnh vực, mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Y Tế – Tags: Công Văn 21731/QLD-ĐK 2018

 • Công văn 13525/QLD-MP 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

 • Công văn 7757/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

 • Công văn 2922/QLD-CL 2016 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 • Công văn 18008/QLD-TTra 2018 ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 • Công Văn 13536/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

 • Công văn 20918/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngưng sử dụng lô thuốc Tatumcef 2g

 • Công văn 3691/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và Quyết định 3638/QĐ-BYT

 • Thông Tư 42/2018/TT-BYT đào tạo bổ sung người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

 • Công Văn 6705/QLD-ĐK năm 2018 Đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc NK không phải cấp phép

 • Công Văn 13030/QLD-ĐK 2016 đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

 • Quyết Định 359/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

 • Quyết Định 2570/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị hỗ trợ cho những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng

 • Quyết Định 303/QĐ-QLD về 141 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng kí lưu hành tại Việt Nam

 • Quyết định 1303/QĐ-BYT 2016 về các bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh

You May Also Like

More From Author