Công điện 849/CĐ-TTg 2019 đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động

Công điện 849/CĐ-TTg 2019 đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động

Công điện 849/CĐ-TTg 2019 đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nếu các bạn quan tâm về những quy định thuế thì hãy theo dõi ngay bài viết hấp dẫn này của chúng tôi nha!

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 849/CĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

CÔNG ĐIỆN

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THU PHÍ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG

——–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

– Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
– Thông tấn xã Việt Nam;
– Đài Truyền hình Việt Nam;
– Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Để sớm chuyển sang thực hiện thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:

– Khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng theo đúng quy định tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018; bảo đảm chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 chuyển sang thu phí tự động đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc.

– Yêu cầu nhà đầu tư dừng hoạt động thu phí đối với các dự án có trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2018.

2. Bộ Giao thông vận tải

– Tăng cường giám sát, kiểm tra, đảm bảo hệ thống thu phí tự động không dừng hoạt động tin cậy, không có sự cố, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn và các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư và sử dụng hệ thống.

– Chỉ đạo các cơ sở đăng kiểm và các đơn vị có liên quan thực hiện dán thẻ đầu cuối (Etag) đối với tất cả các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng thu phí giao thông đường bộ; phối hợp dán thẻ Etag đối với các phương tiện của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

– Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phân luồng giao thông tại các trạm thu phí; hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường đối với từng cửa thu phí của các trạm (cửa thu tự động, cửa thu hỗn hợp); có biện pháp xử lý nghiêm đối với lái xe cố tình đi không đúng làn đường, gây ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự tại các trạm thu phí.

– Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, bảo đảm phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại kết nối tài khoản ngân hàng với tài khoản phục vụ công tác thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng của chủ phương tiện giao thông, đảm bảo liên thông, thuận lợi, an toàn.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng.

5. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương chuyển sang thu phí điện tử tự động không dừng; trong đó tập trung tuyên truyền về quy định của pháp luật đối với việc thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 và Công điện này.

6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ chuyển sang thu phí điện tử tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 11 năm 2019.

7. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sau khi hoàn thành chuyển sang thu phí tự động không dừng đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc (chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2019), khẩn trương rà soát, đánh giá và có báo cáo tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2020. Nêu rõ những mặt được, chưa được và hướng xử lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp lòng dân./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: KHĐT, TC, TP;
– Văn phòng Quốc hội;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TKBT, NC, KTTH, KGVX;
– Lưu: VT, CN (2) cp.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến quý độc giả Công điện 849/CĐ-TTg 2019 đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động đầy đủ và chính xác nhất. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích bài viết này của chúng tôi. Thân Ái!

Thuế – Tags: Công điện 849/CĐ-TTg 2019

  • Công Văn 6670/TCHQ-TXNK 2018 về việc tiêu hủy vật tư nhập khẩu miễn thuế

  • Nghị Định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

  • Công Văn 280/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc mẫu biểu tờ khai thuế khoán

  • Quyết Định 436/QĐ-UBND 2016 Hà Nội phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ nghĩa trang Văn Điển

  • Công Văn 532/TC-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do tổng cục thuế ban hành

  • Quyết Định 52/2016/QĐ-UBND của UBND HCM về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn

  • Công Văn 4490/TCT-KK 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

You May Also Like

More From Author