Công điện 520/CĐ-BGDĐT 2019 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Công điện 520/CĐ-BGDĐT 2019 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Công điện 520/CĐ-BGDĐT 2019 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nếu các bạn quan tâm thì hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết này ngay bây giờ nhé!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 520/CĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

CÔNG ĐIỆN

V/V TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

——–

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng ghi nhận và cảm ơn Ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh). Để Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng và an toàn tuyệt đối theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tập trung thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Rà soát kỹ lưỡng cán bộ tham gia tổ chức thi bảo đảm số lượng và yêu cầu chất lượng. Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; phân công rõ nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ trong từng khâu tổ chức thi; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được phân công công tác coi thi, thanh tra thi, đảm bảo tất cả các cán bộ được phân công trong từng quy trình tổ chức thi phải nắm vững và thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm Quy chế thi cũng như quy trình tổ chức Kỳ thi.

2. Tiếp tục triển khai công tác đề thi, thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi để đảm bảo đủ số lượng đề thi với chất lượng tốt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót; đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, sử dụng đề thi cũng như trong quá trình vận chuyển, lưu giữ đề thi, bài thi.

3. Rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác chấm thi (nhất là chấm thi trắc nghiệm) và công tác coi thi tại các Điểm thi thuộc Hội đồng thi (nhất là các Điểm thi ở vùng sâu, vùng xa, các Điểm thi đặt tại trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, các Điểm thi sát khu dân cư, cơ quan, nhà máy, công xưởng,… có thể gây khó khăn cho công tác bảo vệ Điểm thi); bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đi lại, nơi ăn ở cho cán bộ, giáo viên, nhất là giảng viên các trường đại học, cao đẳng về làm thi tại địa phương.

4. Có phương án phù hợp để kịp thời khắc phục khó khăn, bất cập và xử lý sự cố bất thường để đảm bảo tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi và cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi. Có phương án hỗ trợ về đi lại, ăn ở cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các Điểm thi; tuyệt đối không để thí sinh nào vì khó khăn mà không thể dự thi.

5. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của ngành Công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép mang vào phòng thi, nhất là các thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận; xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong Kỳ thi.

6. Tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi.

7. Rà soát kỹ lưỡng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp điện, nước tại tất cả các Điểm thi; tăng cường công tác truyền thông để phổ biến quy chế thi và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm ngăn chặn kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong thi cử, nhất là tiêu cực, gian lận có tổ chức; thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia về tình hình tổ chức Kỳ thi tại địa phương và những vấn đề phát sinh (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
– Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (để báo cáo);
– Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội (để báo cáo);
– Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương (để p/h chỉ đạo);
– Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 (để chỉ đạo);
– Các Sở GDĐT;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

BỘ TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ

 

Công điện 520/CĐ-BGDĐT 2019 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé!

Giáo Dục – Tags: Công điện 520/CĐ-BGDĐT 2019

  • Thông Tư 09/2017/TT-BGDĐT điều kiện mở ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

  • Thông tư 07/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông

  • Thông tư 40/2018/TT-BLĐTBXH kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật, ngôn ngữ

  • Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên

  • Chỉ thị 993/CT-BGDĐT 2019 tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường

  • Công văn 4116/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018

  • Quyết định 5417/QĐ-UBND Hà Nội 2018 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

You May Also Like

More From Author